Bliksembeveiliging


Een bliksembeveiligingsinstallatie is bedoeld om de blikseminslag veilig naar aarde af te voeren. Hierdoor wordt de kans op schade aan mens en gebouw tot een minimum herleid.

Een bliksembeveiligingsinstallatie bestaat uit de volgende onderdelen:

  • opvanginrichting, roedels, Benjamin Franklin spits
  • afgaande leidingen / dalleidingen
  • aardelektroden
  • potentiaalvereffening
  • overspanningbeveiliging

  • De opvanginrichting heeft als doel de bliksemontlading op te vangen voordat deze het gebouw vindt. De afgaande leidingen zorgen ervoor dat de bliksemstroom zo snel mogelijk van de opvanginrichting afgevoerd wordt naar de aardelektroden. De aardelektroden zorgen ervoor dat de bliksemstroom een veilige weg naar aarde vindt. Vervolgens moet er voor gezorgd worden dat er geen vreemde stromen gaan lopen. Hiervoor moet een potentiaalvereffening aangebracht worden. Om er nu ook voor te zorgen dat de elektrische installatie veilig is moet men overspanningbeveiliging toepassen.


    De overspanningbeveiliging zorgt ervoor dat de te hoge stromen veilig worden afgevoerd. Overspanning kan veel schade aanrichten aan vooral elektronische apparatuur. Veelal direct waarneembaar en soms indirect in de vorm van storingen die pas later zichtbaar worden.