Studie van uw installatie


Dit houdt in dat ELEKTRO BOELI uw elektrische installatie volledig keuringsklaar maakt.


Wanneer is de keuring van uw elektrische installatie verplicht ?


 • bij de verkoop van een woning of pand. Indien de elektrische installatie nog nooit gekeurd werd of indien het keuringsverslag zoek is.
 • bij de in dienststelling van een nieuwe installatie.
 • bij een uitbreiding van een bestaande installatie (voorbeeld na een verbouwing).
 • bij een belangrijke wijziging van de installatie (voorbeeld na het volledig vernieuwen van de installatie).
 • bij tijdelijke installaties (o.a. werfkasten, een concert, …).
 • bij een verzwaring van de installatie (o.a. bij het overschakelen naar drijfkracht).
 • om de 25 jaar voor elke installatie, dus wanneer het bestaande keuringsverslag vervallen is.

De kostprijs bedraagt 145 euro voor alle types keuringen (verkoop, nieuwe installatie, werfkast,...) binnen een particuliere woning. Hierin zijn alle kosten begrepen.


Wat heb ik nodig om de keuring te laten uitvoeren ?


Bij de keuring dient u een ééndraadsschema en een situatieschema (met de juiste plaats van borden, verbindings-, aftak - en wandcontactdozen, lichtpunten en schakelaars) voor te leggen.


Hoe gebeurt de controle ?


 • administratieve controle = nazicht van het ééndraads- en situatieschema
 • visuele controle = nazicht van de schema's met de realiteit en correct gebruik en plaatsing van het elektrisch materieel
 • controle door test = dit houdt een test van de differentieelschakelaar(s) in
 • controle door meting = aardings-, isolatie-, foutlusimpedantie- en continuiteitsmeting