Brandbeveiliging


Wat zegt de Belgische wetgeving ?


8 mei 2009

Decreet houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders

Belgisch Staatsblad 25.06.2009


Alle nieuwe woningen evenals alle woningen waar renovatiewerken worden uitgevoerd waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is, moeten voortaan uitgerust zijn met rookmelders. Deze mogen niet van het ionische type zijn en moeten conform aan de norm NBN EN 14604 zijn. De rookmelders gecertificeerd BOSEC zijn conform aan deze norm.


Welke soorten rookmelders zijn er?


Er zijn verschillende typen rook- en brandmelders op de markt. De twee meest bekende en gebruikte zijn de ionisatie- en de optische rookmelder. Beide werken op het lichtnet of op een batterij. De optische rookmelder werkt met een geconcentreerd lichtstraaltje. Die wordt, simpel gezegd, in de binnenkamer van de melder in een rechte lijn van de ene naar de andere kant gestraald. Op een van de zijkanten in de melder zit een detector. Ontstaat er rook in de ruimte waar de melder hangt, dan weerkaatsen de rookdeeltjes de lichtdeeltjes. Er valt dan strooilicht op de detector en de melder gaat af.


De ionisatierookmelder werkt met behulp van een kleine radioactieve bron. Meestal is dat Americum-241. De radioactieve bron straalt zogenaamde alfadeeltjes in de binnenkamer van de rookmelder. Deze deeltjes zorgen voor het ontstaan van ionen (elektrisch geladen deeltjes) in de lucht, die in de melder heen en weer bewegen. Als de lucht vervuild raakt - wat het geval is bij rookontwikkeling - dan verandert de beweging van de ionen en slaat de rookmelder alarm.


Wat is een goede rookmelder?


Over het algemeen is een rookmelder die is aangesloten op het lichtnet te verkiezen boven een rookmelder op batterijen. De kosten daarvoor zijn uiteraard hoger. Bij de goedkope rookmelders met verwisselbare batterijen is een langdurige werking niet verzekerd.


Waar moet de rookmelder worden opgehangen en hoeveel zijn er noodzakelijk?


Over het algemeen is één rookmelder per bouwlaag voldoende. Deze kan het best worden geplaatst op het plafond van de hall waar de kamers op uitkomen. Bij woningen met meerdere bouwlagen is het verstandig om op iedere verdieping de rookmelder op het plafond bovenaan de trap aan te brengen. Desgewenst kunt u extra melders bijplaatsen in de (slaap)kamers die men vaker gebruikt. Ter voorkoming van vals alarm is het af te raden een rookmelder op te hangen in de keuken, badkamer of garage.


Waarom moet een rookmelder aan het plafond worden bevestigd?


Rook is lichter dan lucht en stijgt dus op. Een ruimte wordt dan ook van boven naar onder gevuld met rook. Aan het plafond wordt de rook dus het eerste opgemerkt.


Waarom moet ik een rookmelder schoonmaken?


In de rookmelder zit een lichtbron. Als er rook bijkomt, wordt het licht verstoord. Dit wordt door de melder waargenomen, waarna het alarm afgaat. Als zich teveel stof ophoopt in de melder kan de lichtbron zijn werk niet meer goed doen. Daarom raden we aan de melder een keer per jaar stofvrij te maken.


Waarom mag ik een rookmelder niet schilderen of afdekken?


In de rookmelder zit een lichtbron. Dit wordt door de melder waargenomen, waarna het alarm afgaat. Als u de melder schildert of afdekt, kan de lichtbron zijn werk niet meer goed doen.